Vĩnh Phúc

Sort By:  

KCN Binh Xuyên – Vĩnh Phúc

KCN Binh Xuyên – Vĩnh Phúc
Cho Thuê
$3.0 / m2/ tháng - NHÀ XƯỞNG KCN

Khu công nghiệp Bình Xuyên – Vĩnh Phúc  – Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Bình Xuyên – Chủ đầu tư: Công ty TNHH…

More Details
1000 m2 đến 10,000m2

KCN Khải Quang – Vĩnh Phúc

KCN Khải Quang – Vĩnh Phúc
Cho Thuê
$3.0 -5/ m2/ tháng 

KCN Khải Quang – Vĩnh Phúc Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. – Địa chỉ: Khu công nghiệp…

More Details
100-3000 m2 1 Garage