Hải Dương

Sort By:  

Cho Thuê Xưởng Tại KCN Phúc Điền

Cho Thuê Xưởng Tại KCN Phúc Điền
Cho Thuê
$55.0 / m2/ 50 năm - NHÀ XƯỞNG KCN

Cho thuê xưởng tại KCN Phúc Điền. KCN Phúc Điền được quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Phúc Điền, huyện Cẩm…

More Details
1 Garage

Khu Công Nghiệp Cộng Hòa GĐ1

Khu Công Nghiệp Cộng Hòa GĐ1
Cho Thuê
$50.0 /m2/ 50 năm 

Khu Công Nghiệp Cộng Hòa GĐ1 Chủ Đầu tư: Công ty CP Phát triển Đô thị & KCN Cao Su Việt Nam. Lĩnh vực ưu tiên: Các ngành…

More Details
1 Garage